Avslutning för läsårets bokprojekt

I början av juni avslutade vi årets bokprojekt med en utedag. Vi hade olika aktiviteter så som kahoot, tipspromenad, hinderbana, hopprephopp och olika äventyr. Alla aktiviteter hade någon koppling til boken Kan du vissla Johanna. Boken har varit en av de bästa böckerna vi har arbetat med under våra SALT år. Den har många användbara temaområden som har fungerat utmärkt med att arbeta med cirkelmetoden genom ASL och genrepedagogik. Synd att vi inte hann lägga upp fler lektionspass vi har haft under läsåret med SALT. Nästa läsårs bok kommer att vara Nils Karlsson pyssling av Astrid Lindgren. Ha en härlig sommarledighet, hoppas vi ses nästa läsår.

Katarina 😎☀️🌸


1A:s arbete med boken under läsåret

Nu har vi i 1A läst klart hela boken och vill gärna visa andra hur vi har jobbat med den under hela läsåret. Vi har läst och skrivit olika slags texter, ritat och målat fina bilder. Vi har lärt oss om tornsvala, ringblomma och hur man bygger drake. En dag fick eleverna att låtsas vara Berra en annan dag att låtsas vara morfar Nils.

Kasia 1A


Vad har vi lärt oss i turkiska modersmålet genom att arbeta med boken ” Kan du vissla Johanna

Efter att ha läst boken på svenska började eleverna under turkiska lektionen skriva om hädelserna i boken på turkiska i sitt skrivhäfte Eleverna gjorde sina sammanfattningar med hjälp av en tankekarta och stödord. Men alla hann inte skriva färdigt. Alla arbetade i sin egen takt.

Vad har vi lärt oss av boken?

Solidaritet
Att ha medkänsla
Vänskap
Att vara hjälpsam
Omtänksamhet
Att visa respekt för
Att vara bra människa
Att vara vänlig
Att hålla ord

Eleverna fick välja några av ovanstående begrepp och arbeta med dem i sitt modersmål. Tii exempel: En av eleverna tyckte att Nils var en god människa, för att han accepterade att han var Berras morfar . Vi avslutade lektionen med att säga ”Farväl till Nils”. Så, som de säger i boken.

Meral/ modersmålslärare på turkiska


Grindstudag och SALT utställningar

Hej

För en vecka sedan hade vi öppet hus och Grindstuskolans dag. Då brukar vi ställa ut våra fina alster som eleverna har gjord under läsåret. Vi visade våra ” böcker ” där vi har samlat alla texter vi har skrivit under läsåret om boken Kan du vissla Johanna, vi visade även våra Stop motion och iMovie filmen vi har gjort om boken. Ulf Stark bok Kan du vissla Johanna har varit jättebra bok och arbeta med, den har många temaområden och boken är väldigt lättläst för år 1-3. Nu har vi bara SALT avslutningsdagen kvar då vi knyter ihop påsen. Vi har kahoot, tipspromenad och några äventyr som går i bokens tema.

Katarina 🌻


Stop Motion, första filmen om boken är färdig

Äntligen är första filmen färdig. Våra duktiga 3:or har gjort egna filmer i appen Stop Motion. Rebecca och Maywa blev först färdiga med sin film. Filmen är en sammanfattning om boken Kan du vissla Johanna som vi har arbetat med hela läsåret.

Katarina 3A 😚🎶🎶🎶


Dramatisering på turkiska av vissa delar av boken

I den följande lektionen dramatiserade vi vissa delar av boken. Dramatiseringen var frivillig och de flesta av eleverna visade intresse för föreställningen. Däremot var rollfördelningen lite svår därför att alla personer i boken var killar medan de eleverna som mest visade intresse för dramatiseringen var tjejer. Efter en kort diskussion kom vi överens om att varje elev kunde oavsett könen spela en roll och sedan byta rollen mot en annan.
Resultatet blev jätte bra. Eleverna spelade seriöst sina roller på båda språken, svenska och turkiska. Åskådarna dvs. eleverna som inte ville vara med dramatiseringen, var också glada.

Meral, modersmålslärare på turkiska


Turkiska modersmålet med Meral

Påsk
Under påsktiden pratade vi kort om påsk och högtidernas betydelse för var och en människa och för olika folk grupper. Slutsaten från intensiva diskussioner var att man bör respektera andra folkgruppernas högtider som man själv inte firar. Sedan skrev vi påskkort till Nils, Ulf och Berra.

Filmen och boken
Efter påsklovet fortsatt vi att titta på filmen Kan du vissla Johanna och återberättade filmen på turkiska. Jag bad eleverna om att jämföra händelseförloppen i boken med händelseförloppen i filmen och diskutera skillnaderna i grupp. Sista frågan var vilken version eleverna mest tyckte om och varför?
Eleverna kunde inte hitta stora skillnader mellan versionerna. Vissa tyckte mest om boken därför att i boken fanns det roliga bilder. De som tyckte mest om filmen sade att filmatiseringen av boken gjorde det lättare att förstå bokens handling.

 


Morfar Nils

Än en gång har eleverna i klass 1B arbetat med att skriva personbeskrivningar. Tidigare har eleverna bl.a. skrivit om Johanna, Berra och Ulf utifrån egna fantasier. Idag fick eleverna i uppgift att låtsas vara morfar Nils. Jag bad dem att utifrån vad vi har läst i boken, fundera kring hur gammal de tror Nils är, vad han gillar samt annat som vi fått veta om honom genom boken. När de var färdiga med sina texter fick de i uppgift att rita Nils.

/Natalie, klasslärare 1B


Bilder ur boken

I klass 1B har vi under arbetet med SALT målat miljöbilder ur boken. Barnen är supernöjda med resultatet och bilderna pryder nu en av klassrumsväggarna!

/ Natalie, klasslärare 1B


2b arbetar med SO

 

Just nu läser vi om skolan förr i tiden på SO, vi har bland annat tittat på bilder och klipp från hur skolan såg ut förr i tiden och jämfört med idag. Vi utgick bland annat från filmen ”Kan du vissla Johanna”, i början av filmen befinner  sig huvudpersonerna i en söndagsskola och eleverna själva gjorde kopplingen mellan skolan förr och idag. Eleverna i klassen har ställt mycket frågor om hur kläder mm såg ut förr i tiden, vad som var viktigt att lära sig i skolan osv. Eleverna har bland annat fått till uppgift att rita och berätta om hur deras drömklassrum kan se ut.

/Marie klasslärare 2b