2A Skriver egna sagor om ”Solägget”

I 2A har vi arbetat med en skrivuppgift enligt cirkelmodellen. Meningen var att eleverna skulle skriva en egen saga med samma titel som boken. Vi började med att titta på min saga om Solägget, sedan gjorde vi en gemensam saga och eleverna fick därefter i par skriva sina egna sagor. De fick skriva på Ipad och använde appen Skriv och läs ( Write reader). Under arbetet fick de använda de bilder de fotograferade i sin bok. Vi tränade på tidsord och textens struktur med början- handling- slut. Många av eleverna hade svårt att göra sagan till sin egen och ville gärna skriva texten som en sammanfattning, det fick de också göra om de ville.

Katarina 😀😀📝

image image image image image image