Bildlektion om perspektiv


Pettson och Findus letade efter nyckeln till snickarboden, de letade överallt. Findus kom på att nyckeln ligger i botten av brunnen. Isabella ( lärarstuderande från SU) hade en bildlektion med 2A som är kopplat till boken. De pratade om olika perspektiv och dess betydelse. Frontperspektiv, fågelperspektiv och grodperspektiv. Eleverna fick både muntliga och skriftliga instruktioner . Hur gör man en bild från grodperspektiv. Till slut fick eleverna skissa och måla en bild från grodperspektiv. Hur ser det ut från brunnen uppåt.

Katarina 🐸