2B skriver om författaren Astrid Lindgren

Denna vecka har eleverna i klass 2B fått lära sig om författaren till boken om Nils Karlsson pyssling.
Barnen fick först lyssna till en faktatext om Astrid, därefter samlade vi nyckelord på tavlan.
Vi tränade tillsammans på att bilda meningar med hjälp av några av nyckelorden.
Avslutningsvis fick barnen skriva egna faktatexter om Astrid Lindgren.

/ Natalie, klasslärare 2B