Avslutning för läsårets bokprojekt

I början av juni avslutade vi årets bokprojekt med en utedag. Vi hade olika aktiviteter så som kahoot, tipspromenad, hinderbana, hopprephopp och olika äventyr. Alla aktiviteter hade någon koppling til boken Kan du vissla Johanna. Boken har varit en av de bästa böckerna vi har arbetat med under våra SALT år. Den har många användbara temaområden som har fungerat utmärkt med att arbeta med cirkelmetoden genom ASL och genrepedagogik. Synd att vi inte hann lägga upp fler lektionspass vi har haft under läsåret med SALT. Nästa läsårs bok kommer att vara Nils Karlsson pyssling av Astrid Lindgren. Ha en härlig sommarledighet, hoppas vi ses nästa läsår.

Katarina ?☀️?


1A:s arbete med boken under läsåret

Nu har vi i 1A läst klart hela boken och vill gärna visa andra hur vi har jobbat med den under hela läsåret. Vi har läst och skrivit olika slags texter, ritat och målat fina bilder. Vi har lärt oss om tornsvala, ringblomma och hur man bygger drake. En dag fick eleverna att låtsas vara Berra en annan dag att låtsas vara morfar Nils.

Kasia 1A


Vad har vi lärt oss i turkiska modersmålet genom att arbeta med boken ” Kan du vissla Johanna

Efter att ha läst boken på svenska började eleverna under turkiska lektionen skriva om hädelserna i boken på turkiska i sitt skrivhäfte Eleverna gjorde sina sammanfattningar med hjälp av en tankekarta och stödord. Men alla hann inte skriva färdigt. Alla arbetade i sin egen takt.

Vad har vi lärt oss av boken?

Solidaritet
Att ha medkänsla
Vänskap
Att vara hjälpsam
Omtänksamhet
Att visa respekt för
Att vara bra människa
Att vara vänlig
Att hålla ord

Eleverna fick välja några av ovanstående begrepp och arbeta med dem i sitt modersmål. Tii exempel: En av eleverna tyckte att Nils var en god människa, för att han accepterade att han var Berras morfar . Vi avslutade lektionen med att säga ”Farväl till Nils”. Så, som de säger i boken.

Meral/ modersmålslärare på turkiska