Veckans yrke bagare och konditor

I den här veckan har eleverna i 3A jämfört yrkena konditor och bagare. Vi började med att titta en kort film ( Min drömyrke).Några antecknade under filmen de ord som var främmande och det de ville veta mer. Efter filmen pratade vi om skillnader och likheter. Vi antecknade expertord ( ord som är ämnesspecifika). Därefter skrev vi en gemensam kort text och till slut skrev vi några nyckelord  i ordning, så eleverna skulle ha lättare att skriva sina egna texter utifrån dem. De fick välja om de skulle skriva i appen skriv och läs eller ASL skirvbok.

IMG_2900

Katarina 3A


Porträtt och presentation av Berra

Bild till bloggenUnder dagens halvklasslektion fick eleverna i uppgift att skriva en presentation om Berra. Det de inte visste fick de själva hitta på. Efteråt fick de i uppgift att måla porträtt av Berra. Det blev många fina texter och bilder!

Den andra halvan av klassen kommer vid deras halvklasstillfälle få skriva om Ulf och rita honom.

/ Natalie, klasslärare 1B