Modersmålet på turkiska har också börjat med bokprojektet

Innan jullovet började även modersmålsgruppen F-3 i turkiska jobba med boken ”Kan du vissla Johanna”.Först berättade eleverna hur de hade arbetat med boken i sina respektive klasser.Sedan försökte vi tillsammans översätta titeln till turkiska och varje elev ritade och målade sin egen framsida (omslag).När vi pratade om huvudpersonerna Ulf, Berra och morfar kom vi på en idé att skriva ett kort till dem och där vi önskar dem God jul och Gott nytt år.Eleverna fick lära sig hur man skriver ett kort. Genom uppgiften lärde de många nya ord. Det var jätte roligt och spännande att översätta bokens titel för dem.

Meral

Modersmålslärare i turkiska

IMG_2898 IMG_2899