3b’s första veckor med bokprojektet

Efter att eleverna hade sett den roliga teatern i matsalen och alla klasser fått ett paket var eleverna väldigt spända på att se vad paketet innehöll. Några gissade på Ipads eller leksaker men de flesta gissade ändå på böcker.

När vi sedan hade öppnat paketet med böcker visades bara baksidan och bokens titel.
Eleverna fick börja med att förutspå vad boken kommer att handla om utefter teatern och bokens titel.

Nu fick eleverna skapa sina egna framsidor med titeln.

Efter det så fick eleverna rita huvudpersonerna Ulf, Berra och Morfar.

Sedan började vi läsa i bokens första sidor och vi pratade om bilderna. Efter det tittade vi några minuter av filmen ”Kan du vissla Johanna”, så långt som vi läst i boken. Eleverna ville gärna se och läsa mer och är väldigt engagerade under läsningen.

Varje måndag får eleverna några sidor i läs-läxa som vi på torsdagen bearbetar genom att träna på läsförståelse, reder ut svåra ord och plockar ut ord för att kategorisera i  ordklasser (verb, substantiv och adjektiv).

Eleverna ska framöver få skriva en sammanfattning av vad de läst på Ipads samt rita/måla miljöbilder.

/Sanna
Klasslärare 3B

2348914161513121110

 


Brev till Berra och Ulf

En dag dök det upp ett hemligt brev från Berra och Ulf i 1B’s klassrum. Ett gäng nyfikna elever satt med förväntansfulla ögon och  väntade spänt på att få höra vad som stod i brevet. När brevet var läst, var eleverna ännu mer nyfikna! Många frågor uppstod, vilka var Berra och Ulf och vad skulle hända i matsalen?

”VI SKRIVER ETT BREV TILLBAKA TILL BERRA OCH ULF !”  Utbrast en elev.
Sagt och gjort.

Eftersom eleverna var ivriga att komma igång med skrivandet, fick det bli en kort genomgång om hur strukturen i ett brev kan se ut. Eleverna fick sen skriva sina brev på Ipads, några skrev i par medan andra skrev själva.

/ Natalie, Klasslärare 1B

Brev 1Brev 2

 


Brev från Berra och Ulf…vilka är dem?

IMG_2674

En vecka innan vi hade vårt uppstart i matsalen fick alla klasser i skolan ett hemligt brev. Brevet kom från Ulf och Berra. Eleverna fick prata med varandra vilka var Ulf och Berra och vad skulle hända i matsalen. De fick även fundera på vad de skulle få. Det blev många frågor och funderingar. Några ettor hade sett dem i Skärholmen och trodde sig veta att det var en tjej och en kille.
/ Katarina


Äntligen har vi startat upp läsårets bokprojekt

Nu har vi äntligen startat upp årets bokprojekt SALT.  Några gamla medarbetare har gått vidare för andra utmaningar och vi har fått nya tillskott i arbetslaget. Vi som kommer att blogga och dokumentera elevernas arbete med årets bokprojekt är: Katarzyna Matejczuk ( 1A), Natalie Tavio Viera (1B), Marie Nordenson (2B), Anna Wikström (3A) och Katarina TavioViera (3A). Sanna Andersson (3B),Nelly  Rostamnajad ( FA) och Meral Gundogan ( modersmål turkiska)

Boken vi kommer att arbeta med i år är Ulf Starks bok Kan du vissla Johanna. Vi kommer självklart att ha fokus på språkutvecklande arbetssätt och kommer att inkludera ASL och genrepedagogik vilket vi haft/har kompetensutveckling i hela läsåret 15-16 med Karin Pettersson från Kvarnbackaskolan i Kista. Karin föreläser för oss om inlärningsprocessen där elevernas kunskap växer fram genom frågorna som läraren ställer vilket är karakteristisk för genrepedagogiken som är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  Eleverna får en förståelse för texters struktur och ett metaspråk för att diskutera språkets uppbyggnad. Den utgår från idén om att det finns sex olika basgenrer som eleverna behöver behärska i både tal och skrift för att klara sig bra i skolans alla ämnen: den argumenterande, den berättande, den förklarande, den återgivande, den beskrivande och den instruerande genren.

I Karins blogg hittar du inspiration och tips och idéer för språkutvecklande arbete. http://frokenkarin.moobis.se/om-mig/

Följ gärna vårt bokprojekt under läsåret 15-16.

Hälsningar Katarina 🙂