Miljöbilder

Klass 3a arbetar med miljöbilder från boken Solägget. Eleverna fick själv välja vilken del av boken de ville illustrera på ett A3-papper. De uppmanades att använda hela utrymmet på sitt papper och att tänka på detaljer. Eleverna var mycket engagerade och la ner tid och energi på uppgiften. Resultatet blev mycket lyckat.

6 7 8


2A skriver egna sagor om Solägget

I 2A har vi arbetat med en skrivuppgift enligt cirkelmodellen. Meningen var att eleverna skulle skriva en egen saga med samma titel som boken. Vi började med att titta på min saga om Solägget, sedan gjorde vi en gemensam saga och eleverna fick därefter i par skriva sina egna sagor. De fick skriva på Ipad och använde appen Skriv och läs ( Write reader). Under arbetet fick de använda de bilder de fotograferade i sin bok. Vi tränade på tidsord och textens struktur med början- handling- slut. Många av eleverna hade svårt att göra sagan till sin egen och ville gärna skriva texten som en sammanfattning, det fick de också göra om de ville.

Katarina😀📝

imageimageimageimage