Tabeller och diagram

Klass 3a jobbar just nu med tabeller och diagram på matematiklektionerna. Ett sätt att koppla detta till vårt SALT-projekt är att leta efter de tre ordklasserna verb, substantiv och adjektiv i en avgränsad del av texten. Antalen förs in i en tabell som sedan ligger till grund för ett stapeldiagram. Vi letade gemensamt efter orden på en av sidorna i Solägget och gjorde sedan en tabell och ett stapeldiagram. Det gick bra att hitta orden men det kluriga var att komma på hur vi skulle gradera stapeldiagrammet för att få plats på vårt papper. Tillsammans löste vi det problemet och sedan kunde alla rita sitt eget diagram. Det fanns 23 verb, 26 substantiv och 19 adjektiv.14

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*