Troll i lera

Klass 2a och 2b har under terminen arbetat med Trollets hjärta under bildlektionerna tillsammans med Ewa. De har tillverkat troll i lera och andra material som de sedan har målat. Alla har uppskattat detta inslag och trollen blev mycket fina. De är nu en del av det utställda materialet om SALT-projektet på skolan.

troll1 troll2Anna Wickström


Arbetar integrerat med SvA och matematik

Barnen fick i uppgift att urskilja ordklasserna substantiv, verb och adjektiv som de sedan skulle göra ett diagram av. För att eleverna ska slippa kladda i böckerna så valde jag istället att kopiera två sidor ur Trollets hjärta.Eleverna valde sedan ut tre olika färgpennor för att lättare kunna urskilja ordklasserna och slutligen räkna ut hur många det  fanns i varje kategori. Resultaten varierade vad gäller summeringen av ordklasserna, vilket i detta sammanhang var mindre viktigt. Syftet med lektionen var att eleverna skulle kunna skapa samt läsa av diagram!

Så här såg det ut…

imageimageimage


Vilka fina sammanfattningar eleverna har gjort om boken Trollets hjärta

Vi börjar närma oss avslutningsfasen i vårt läsprojekt, många olika aktivitet pågår fortfarande i klassrummen och vi lägger ut några inlägg till innan avslutningen som kommer att vara i början av juni. Eleverna har gjort fina elevhäften med sammanfattningar av de olika kapiteln från Trollets hjärta.   De har skrivit olika typ av faktatexter och dikter på svenska,engelska och turkiska.      

   IMG_0430 IMG_0429 IMG_0428 IMG_0427 IMG_0426 IMG_0425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina 🙂