Hur vi arbetar med boken under läsåret…

När vi gjorde en grovplanering över arbetsområdet, var vi först tvungen till att dela upp boken i lagom långa kapitel. Planeringen blev följande:

Varannan vecka ska eleverna förutspå (Spågumman förutspår1 och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre). Utifrån bilderna, vad de tror att kapitlen kommer att handla om samt att läraren läser högt(med tankepauser) texten för eleverna. Innan högläsningen ska läraren gå igenom några ”svåra” ord och begrepp, detta underlättar förståelsen.

Veckan efter ska texten bearbetas genom att man använder de fyra läsförståelsestrategierna: Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck, Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten och konstnären som skapar inre bilder av det lästa (fyra olika miljöbilder ,gården, skogen, sjön och gråberget ).

1B målar gården, där flickan, pappan och torparpojken bor.

Mathias

32

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*