Lyckad introduktionsdag i klass 1b

Här är en bild från oss i klass 1b. Bilden är från introduktionsdagen. Vi ägnade två lektioner åt att förutspå och diskutera hur framsidan till Trollets hjärta kan se ut. Eleverna fick även rita en egen framsida i sin arbetsbok. Vi hade sedan ett gemensamt avslut där vi satt i en ring och alla elever fick visa upp sin framsida.

Diskussionerna som vi hade kring bokens titel, framsida och baksidestext väckte elevernas nyfikenhet och de var väldigt ivriga att få börja läsa boken.

 IMG_0258 redigerad

Tania


SALT-IT

Igår arbetade årskurs ett och tre med Ipads. De fick göra egna böcker med sammanfattningar från boken Trollets hjärta. De arbetade i appen Write Reader.

Jag tycker att det är mycket enklare för de yngre eleverna att använda Write Reader än Book Creator, dels för att instruktionerna är enklare och för att eleverna kan höra hur bokstven låter när de skriver.

Det är lätt att instruera för eleverna och de tycker att det är roligt att skriva sina egna böcker som de sparar i ”Biblioteket”.

”App’en Skriv och Läs är ett nytt vetenskapligt inlärningsverktyg till iPad och iPhone, som kan lära barn i förskolan, skolan och i hemmet att läsa genom meningsfulla skrivaktiviteter.”

Katarina

  IMG_0046 IMG_0053 IMG_0056 IMG_0047 IMG_0043


Matematik –SALT

Pedagogerna har fått  tips från Johanna (matematikutvecklare  i Vårby), vilka områden man bland annat kan arbeta med inom matematik i bokprojektet.

SALT – matematik

Det var en gång en rik bonde. Hans gård var stor, hans åkrar var stora och hans skogar var ännu större…

Redan i första meningen kan man hitta matematik eller koppla ord till matematik.

Rik: Arbeta med pengar, olika valutor, växla, räcker pengarna?, spel där man använder leksakspengar..

Tips på övningar hittar du bland annat på ncm:s hemsida under strävorna, se länk.

http://ncm.gu.se/node/5381

Stor/större: Boken innehåller många matematiska begrepp och en hel del lägesord. Dessa kan man prata om gemensamt och även hitta övningar som tränar lägesorden. Titta i olika matematikböcker!

Han hade många hästar…

När man läser boken är det viktigt att läsa den med olika ”glasögon”.  Läser du med matematikglasögonen på kommer du som lärare att upptäcka att det finns mycket som berör matematik.

Till exempel på sidan 52: Gäddan försvann, men kom snart tillbaka. Då hade hon med sig ett helt stim stora gäddor. De simmade tätt ihop, så det blev som en flotte för pojken…Hur många gäddor behövdes det? Detta kan man använda för att introducera areabegreppet.

Naturligtvis kan man alltid använda karaktärerna och miljön i en bok för att skapa olika problemlösningsuppgifter eller textuppgifter. Eleverna kan också skapa egna räknehändelser utifrån boken.

Johanna Bolling /Katarina

 


Hur Meral, vår modersmålslärare i turkiska, arbetar med SALT…

IMG_0024De elever som har turkiska som modersmål har sammanfattat och dramatiserat första kapitlet i Trollets hjärta på turkiska.
Meral ser detta arbete som en vinst då eleverna får en djupare förståelse för texten. Vi kommer framöver att publicera fler inlägg från modersmålsundervisningen i turkiska.

Toppen tycker vi! 🙂  

Tania & Soz

IMG_0016

Framsida

IMG_0022

Sammanfattning av kapitel 1

 


Miljöbilder

I klass 2a har vi gjort stora miljöbilder som nu sitter på väggen i klassrummet. Bilderna gjorde vi i mindre grupper tillsammans med en personal från fritids. Miljöbilderna har vi hjälp av när vi ska återberätta sagan. Ovanför bilderna sitter bokens titel i form av bokstäver som eleverna gjort.

Anna

 

 

 

image


Hur vi arbetar med boken under läsåret…

(mer…)


Arbetet med bokomslaget…

Efter samlingen i matsalen arbetade alla klasser i F-3 vidare i sina klassrum med att gissa vad som fanns i paketet. På paketet fanns ett rim om boken, så det var lätt för eleverna att gissa vad paketet skulle innehålla. De eleverna som hade varit med de tidigare åren gissade direkt att de får böcker, men vilken bok skulle det bli? Det skulle de förutspå genom att de fick se rubriken till boken.

titel

klass (mer…)


Så var det dags att börja med genomförandefasen

(mer…)


Trollets hjärta

Förberedelserna inför SALT ”Trollets hjärta”

Redan i våras hade vi i arbetslaget enats om att boken vi ska arbeta med detta läsår 2014-2015 skulle bli ”Trollets hjärta”. Vi använde samma bok som under vårt första läsår med SALT 2010-2011, det är även den boken Barbro Westlund använde, när hon började med SALT projektet i Fruängensskolan. Boken har ju utgått från förlaget men Gunilla Boren har gett oss tillåtelse att kopiera den för att använda i läsprojektet. Vi skickade därför bokens underlag till kommunens tryckeri och beställde även ett arbetshäfte som eleverna kan skriva och rita i under läsprojektet. Eftersom arbetet med läsprojektet är ämnesövergripande, bestämde vi att vi gör en egen Pedagogisk planering för SALT. I vårt bokprojekt kommer vi att ha fokus på språkutveckling, matematik och IT, eftersom dessa även är Huddinge kommuns fokusområden under läsåret 2014-15. Jag och Mathias fick fick möjligheten att åka till BETT-London i januari,där vi fick väldigt mycket inspiration om hur vi kan arbeta med  IT med läsprojeketet. Vi får se hur vi lyckas få in det .

(mer…)