Symmetri och tittskåp

 

I veckan har 1B arbetat med symmetri och ritat sockerskålen där Nils och Bertil badade. De har även börjat bygga egna tittskåp i grupper från rummet där Nils Karlsson bodde. I byggandet har vi arbetat med ordkunskap (SV/SVA) och teknik.

Katarina 1B

  

 


2B skriver om författaren Astrid Lindgren

Denna vecka har eleverna i klass 2B fått lära sig om författaren till boken om Nils Karlsson pyssling.
Barnen fick först lyssna till en faktatext om Astrid, därefter samlade vi nyckelord på tavlan.
Vi tränade tillsammans på att bilda meningar med hjälp av några av nyckelorden.
Avslutningsvis fick barnen skriva egna faktatexter om Astrid Lindgren.

/ Natalie, klasslärare 2B


Parmak Cocuk Nils Karlsson

 

 

Nu har vi också börjat jobba med läsårets bokprojekt i turkiska. Den här gången har vi tur, för att årets bok Nils Karlsson Pyssling finns på turkiska som Parmak Çocuk Nils översatt av Tanjet Yilmaz. Eleverna uppskattade boken.
Den första veckan fick eleverna (F-3) jobba med bokens omslag. De fick rita och måla en egen version av bokens det. Titeln diskuterades då den inte är lik den svenska versionens titel, men omslaget och bilderna var samma. Språkens olika egenskaper förklarades och väckte intresse hos barnen. Vissa av eleverna skrev även sitt eget namn som illustratör (çizen) på det självdesignade omslaget av eget initiativ. Jag läste högt några sidor från boken vilket väckte stort intresse hos eleverna. Efteråt ville de gärna läsa och titta på bokens bilder, vilket de fick. Under läsningen var eleverna väldigt engagerande

Den andra veckan gick arbetet ut på att skriva jul och nyårskort/brev till bokens huvudkaraktärer, allt inom temat vänskap. Eleverna jobbade i par eller individuellt och skrev mycket vänliga brev. De skrev om sina intressen och önskemål om att bli vän med Nils och Bertil. Eleverna lärde sig om brev och vykortstruktur och ritade egna bilder. De lärde sig nya begrepp och de vill läsa vidare samt jämföra med den svenska versionen.
Vårt arbete fortsätter med stor ambition efter jul.
Hälsningar Meral (modersmålslärare i turkiska)

 


Nils Karlsson Pyssling flyttade in FA

 

Idag flyttade det in en liten pyssling i klassen.
Hans namn är Nisse.
Han har en egen liten entré.
Vi fick ett litet brev där han frågade om det var okej att han bodde hos oss under en tid.
Barnen har prövat att trycka på spiken och säga ”killevippen” men inget hände. Kanske måste Nisse finnas i sitt lilla hus för att det ska fungera.

Gunwer FA


Personbeskrivning

I den här veckan har vi i 1A arbetat med Nils som är en av huvudpersonerna i boken. Vi jobbade med personbeskrivningar. Först gick vi igenom vad vill vi veta om Nils. Eleverna kom med flera bra förslag som t.ex.  ålder, hur han ser ut, vad han bor. Vi pratade om vad betyder begreppet egenskap, vad har vi för egenskaper? och vad vi tror att Nils har för egenskaper? Vi gjorde en gemensam påhittad personbeskrivning till en bild. Därefter skulle eleverna skriva sina egna personbeskrivningar om Nils i jag form. Jag skrev några mönstermeningar, som hjälp till de eleverna som inte har kommit så långt i sin skrivutveckling. Jag heter…Jag är…Jag har…Jag bor…

När alla var klara med sina personbeskrivningar om Nils,  fick de rita en bild på honom i en ram. Till sist fick alla klistra både texten och bilden i sina egna böcker om Nils Karlsson Pyssling.

Katarina


Nils Karlsson PysslingI fredags hade vi uppstart för läsårets bokprojekt. I början av veckan hade eleverna fått en inbjudan som var undertecknad av Nils, de fick även se en Nisse som vi hade spelat in i ett av klassrummen ( Appen Santa Spy Cam). Frågorna var många, vem är Nils? Finns han på riktigt? Kommer vi att träffa honom i matsalen?

I matsalen fick eleverna se en kort teater utifrån boken Nils Karlsson Pyssling. Klasserna fick sina bokpaket och alla eleverna fick var sin bok. I klassrummen fortsatte vi att arbeta med boken. Eleverna fick se bokens titel och de fick rita ett eget bokomslag. Boken kommer att innehålla elevernas texter och teckningar de gör under läsåret. Under bokprojektet kommer vi att arbeta ämnesintegrerat med ASL.

Katarina 😁


Uppstart för läsårets bokprojekt

Äntligen ska vi sparka igång årets bokprojekt. Alla eleverna har fått inbjudan till matsalen fredag 24/11 kl 10. Undertecknad av Nils. Vem är Nils ? Vad ska vi göra i matsalen? Kommer vi att få träffa Nils.


Avslutning för läsårets bokprojekt

I början av juni avslutade vi årets bokprojekt med en utedag. Vi hade olika aktiviteter så som kahoot, tipspromenad, hinderbana, hopprephopp och olika äventyr. Alla aktiviteter hade någon koppling til boken Kan du vissla Johanna. Boken har varit en av de bästa böckerna vi har arbetat med under våra SALT år. Den har många användbara temaområden som har fungerat utmärkt med att arbeta med cirkelmetoden genom ASL och genrepedagogik. Synd att vi inte hann lägga upp fler lektionspass vi har haft under läsåret med SALT. Nästa läsårs bok kommer att vara Nils Karlsson pyssling av Astrid Lindgren. Ha en härlig sommarledighet, hoppas vi ses nästa läsår.

Katarina 😎☀️🌸


1A:s arbete med boken under läsåret

Nu har vi i 1A läst klart hela boken och vill gärna visa andra hur vi har jobbat med den under hela läsåret. Vi har läst och skrivit olika slags texter, ritat och målat fina bilder. Vi har lärt oss om tornsvala, ringblomma och hur man bygger drake. En dag fick eleverna att låtsas vara Berra en annan dag att låtsas vara morfar Nils.

Kasia 1A


Vad har vi lärt oss i turkiska modersmålet genom att arbeta med boken ” Kan du vissla Johanna

Efter att ha läst boken på svenska började eleverna under turkiska lektionen skriva om hädelserna i boken på turkiska i sitt skrivhäfte Eleverna gjorde sina sammanfattningar med hjälp av en tankekarta och stödord. Men alla hann inte skriva färdigt. Alla arbetade i sin egen takt.

Vad har vi lärt oss av boken?

Solidaritet
Att ha medkänsla
Vänskap
Att vara hjälpsam
Omtänksamhet
Att visa respekt för
Att vara bra människa
Att vara vänlig
Att hålla ord

Eleverna fick välja några av ovanstående begrepp och arbeta med dem i sitt modersmål. Tii exempel: En av eleverna tyckte att Nils var en god människa, för att han accepterade att han var Berras morfar . Vi avslutade lektionen med att säga ”Farväl till Nils”. Så, som de säger i boken.

Meral/ modersmålslärare på turkiska