Bildlektion om perspektiv


Pettson och Findus letade efter nyckeln till snickarboden, de letade överallt. Findus kom på att nyckeln ligger i botten av brunnen. Isabella ( lärarstuderande från SU) hade en bildlektion med 2A som är kopplat till boken. De pratade om olika perspektiv och dess betydelse. Frontperspektiv, fågelperspektiv och grodperspektiv. Eleverna fick både muntliga och skriftliga instruktioner . Hur gör man en bild från grodperspektiv. Till slut fick eleverna skissa och måla en bild från grodperspektiv. Hur ser det ut från brunnen uppåt.

Katarina 🐸Vi lär oss om cykeln

När Pettson skulle ta sin cykel och åka iväg såg han att det var punktering på bakdäcket…Den här veckan har vi pratat mycket om cykel i klass 2A.  Hur cykel fungerar och vad heter de olika delarna. Vi har också pratat, sett film från UR och skrivit faktatext om hur man cyklar säkert i trafiken.

https://urskola.se/Produkter/171738-Gatsmart-Cykla

Katarina 😁🚴‍♀️🚴🏾‍♂️

Cykelns delar

Faktatexter


Ordkunskap och sammanfattningar med sekvensbilder

Vi arbetar vidare i boken Pannkakstårtan. Idag var det dags att arbeta med begrepp och sammanfattningar. Vi gick igenom de ord och begrepp som var främmande för eleverna, skafferi, kökssoffa, vedspis osv. De fick träna stavning och sätta de nya begreppen i nya sammanhang och meningar. Efter det jobbade vi med fyra sekvensbilder, vi sammanfattade sidorna först muntigt för varandra sedan skrev vi stödord på tavlan och till sist fick eleverna skriva sina egna sammanfattningar med iPad. De som blev klara fick spela i appen Pettsons uppfinningar.

Katarina  med 2A 😁


Ordkunskap och personbeskrivningar

Under de två första veckorna har vi läst texten på sidorna 1-2. Vi har tittat på bilderna och pratat om de ord vi tror är främmande för eleverna. Orden som är främmande för många var bland annat  vedbod, snickarbod, utedass och hönshus.  Vi har även pratat om skillnaden mellan äng och åker. Eleverna har fått arbeta med att skriva orden, då de tränar stavning samt meningar där de få skriva orden i ett nytt sammanhang. Nästa uppgift var att arbeta  med personbeskrivningar. Vi har först övat på muntliga personbeskrivningar om oss själva och pratat om vad en personbeskrivning är. Därefter har eleverna gjort personbeskrivningar av Pettson och Findus. Nästa steg är att arbeta med fyra sekvensbilder av sidorna 1-4, då eleverna övar på att sammanfatta texten de har läst.

Katarina 2A

 


Uppstartför läsårets 2018-2019 SALT ”Pannkakstårtan”

Äntligen hade vi uppstart för läsårets SALT projekt.Under detta läsår kommer vi att arbeta med boken Pannkakastårtan av Sven Nordqvist. På uppstarts dagen fick alla eleverna vara Pettson och Findus och fira Findus födelsedag. Pettson hade bakat en pannkakstårta och alla klasser fick ett bokpaket som innehöll var sin bok. Under uppstartsdagen arbetade alla klasser med att förutspå vad boken kunde handla med och ritade en egen bokomslag till den boken de kommer att arbeta med under läsåret.

Katarina ???


Symmetri och tittskåp

 

I veckan har 1B arbetat med symmetri och ritat sockerskålen där Nils och Bertil badade. De har även börjat bygga egna tittskåp i grupper från rummet där Nils Karlsson bodde. I byggandet har vi arbetat med ordkunskap (SV/SVA) och teknik.

Katarina 1B

  

 


2B skriver om författaren Astrid Lindgren

Denna vecka har eleverna i klass 2B fått lära sig om författaren till boken om Nils Karlsson pyssling.
Barnen fick först lyssna till en faktatext om Astrid, därefter samlade vi nyckelord på tavlan.
Vi tränade tillsammans på att bilda meningar med hjälp av några av nyckelorden.
Avslutningsvis fick barnen skriva egna faktatexter om Astrid Lindgren.

/ Natalie, klasslärare 2B


Parmak Cocuk Nils Karlsson

 

 

Nu har vi också börjat jobba med läsårets bokprojekt i turkiska. Den här gången har vi tur, för att årets bok Nils Karlsson Pyssling finns på turkiska som Parmak Çocuk Nils översatt av Tanjet Yilmaz. Eleverna uppskattade boken.
Den första veckan fick eleverna (F-3) jobba med bokens omslag. De fick rita och måla en egen version av bokens det. Titeln diskuterades då den inte är lik den svenska versionens titel, men omslaget och bilderna var samma. Språkens olika egenskaper förklarades och väckte intresse hos barnen. Vissa av eleverna skrev även sitt eget namn som illustratör (çizen) på det självdesignade omslaget av eget initiativ. Jag läste högt några sidor från boken vilket väckte stort intresse hos eleverna. Efteråt ville de gärna läsa och titta på bokens bilder, vilket de fick. Under läsningen var eleverna väldigt engagerande

Den andra veckan gick arbetet ut på att skriva jul och nyårskort/brev till bokens huvudkaraktärer, allt inom temat vänskap. Eleverna jobbade i par eller individuellt och skrev mycket vänliga brev. De skrev om sina intressen och önskemål om att bli vän med Nils och Bertil. Eleverna lärde sig om brev och vykortstruktur och ritade egna bilder. De lärde sig nya begrepp och de vill läsa vidare samt jämföra med den svenska versionen.
Vårt arbete fortsätter med stor ambition efter jul.
Hälsningar Meral (modersmålslärare i turkiska)

 


Nils Karlsson Pyssling flyttade in FA

 

Idag flyttade det in en liten pyssling i klassen.
Hans namn är Nisse.
Han har en egen liten entré.
Vi fick ett litet brev där han frågade om det var okej att han bodde hos oss under en tid.
Barnen har prövat att trycka på spiken och säga ”killevippen” men inget hände. Kanske måste Nisse finnas i sitt lilla hus för att det ska fungera.

Gunwer FA


Personbeskrivning

I den här veckan har vi i 1A arbetat med Nils som är en av huvudpersonerna i boken. Vi jobbade med personbeskrivningar. Först gick vi igenom vad vill vi veta om Nils. Eleverna kom med flera bra förslag som t.ex.  ålder, hur han ser ut, vad han bor. Vi pratade om vad betyder begreppet egenskap, vad har vi för egenskaper? och vad vi tror att Nils har för egenskaper? Vi gjorde en gemensam påhittad personbeskrivning till en bild. Därefter skulle eleverna skriva sina egna personbeskrivningar om Nils i jag form. Jag skrev några mönstermeningar, som hjälp till de eleverna som inte har kommit så långt i sin skrivutveckling. Jag heter…Jag är…Jag har…Jag bor…

När alla var klara med sina personbeskrivningar om Nils,  fick de rita en bild på honom i en ram. Till sist fick alla klistra både texten och bilden i sina egna böcker om Nils Karlsson Pyssling.

Katarina